Diamond Empowerment Fund Adopts ‘Diamonds Do Good’ Slogan As New Name